1.Prihlasovanie

Prihlasovacia stránka

Cez novú prihlasovaciu stránku sa dostanete k:

 • svojmu Online bankingu
 • demo verzii Online bankingu Sberbank
 • základným informáciám ako bezpečne používať Online banking
 • aktuálnemu kurzovému lístku
 • často kladeným otázkam a obchodným podmienkam.

Pod sekciou samotného prihlásenia sa nachádzajú aj Novinky, ktoré vás upozornia na nové zmeny, odstávky či odporúčania spojené s používaním Online bankingu.

Prihlasovacia stránka

2.SMS kód

Skrátenie SMS kódu

 • Používate na prihlasovanie či autorizáciu operácií ako bezpečnostný prvok SMS kód?
 • Odteraz vám bude na prihlásenie či potvrdenie transakcie stačiť zadať 6 písmen / číslic.
 • SMS kód sme totiž skrátili z deväť na šesť znakov.
Skrátenie SMS kódu

3.Navigácia

Zmena navigácie

Zmenou prešlo hlavne ľavé menu.

 • Všetky sporiace účty ako aj vkladové produkty (napr. termínovaný vklad) sa zobrazujú v menu pod položkou „Sporenia a vklady“.
 • Niektoré položky z pôvodného menu sa presunuli do hornej časti Online bankingu a to:
  • základne informácie o užívateľovi
  • schránka správ
  • pomoc (a možnosť poslať podnet na Platobný styk či na Podporu elektronického bankovníctva)
  • tlačidlo Odhlásiť (teraz je navyše v červenej farbe)
 • Zároveň hneď na prvej stránke vidíte všetky svoje účty, a máte tak možnosť si okamžite skontrolovať pohyby na danom účte, ako aj jeho detaily.
Zmena navigácie

Pod prehľadom účtov je graf, ktorý vás informuje o vývoji zostatku na účte, prípadne na všetkých účtoch. Je možné zobraziť aj všetky účty na jednom grafe a táto možnosť sa nastavuje v dolnej časti grafu kliknutím na číslo daného účtu. Graf sa nachádza aj v prehľade sporení a vkladov.

Zmena navigácie

4.Platby a pohyby

Zjednodušená domáca platba / SEPA platba

 • Pre zjednodušenie práce s Online bankingom sme upravili aj domáci platobný príkaz a to Domáce platby a SEPA platby.
Zjednodušená domáca platba / SEPA platba
 • Odteraz zadávate menší počet informácií a to len údaje ako:
  • Číslo účtu
  • Kód banky
  • Suma
  • Splatnosť
Zjednodušená domáca platba / SEPA platba

Ostatné údaje ako Konštantný symbol, Variabilný symbol, Špecifický symbol a iné, je možné zadať po rozkliknutí možnosti „Chcem zadať ďalšie údaje platby“, kde je dokonca aj možnosť „Vždy zobrazovať podrobnejšie údaje o platbe“. Po označení tejto možnosti sa doplňujúce údaje k platbe budú zobrazovať vždy pri zadávaní domácej/SEPA platby.

Zmena vyhľadávania obratov a pohybov na účte

Zmenou prešlo hlavne ľavé menu.

 • Pri kliknutí na možnosť Pohyby na účtoch sa vám zobrazia všetky pohyby na vybranom účte podľa dátumu zadaného vo vyhľadávacích kritériách.
 • Obraty si viete vyhľadať aj k ostatným účtom výberom daného účtu v hornej časti obrazovky v sekcii Môj účet.
 • Zjednodušili sme aj vyhľadávacie kritéria, stačí zadať nasledovné údaje:
  • Dátum od – do
  • Suma od – do
 • Ak by ste chceli vyhľadať transakciu podľa iného kritéria, stačí kliknúť na možnosť Zobraziť rozšírený filter.
Zmena vyhľadávania obratov
 • Zjednodušený filter:
Zmena vyhľadávania obratov - zjednodušený filter
 • Rozšírený filter:
Zmena vyhľadávania obratov - rozširený filter

Prevod medzi vlastnými účtami bez zbytočnej certifikácie

 • Až do výšky 2 000 EUR nemusíte prevod medzi svojimi účtami v Sberbank certifikovať. Máte extra peniaze a chcete si ich previesť na sporiaci účet? Nemusíte vyťahovať GRID kartu či telefón a hľadať v ňom SMS kód. Stačí zadať sumu a transakciu potvrdiť.
 • Zároveň sa na prevod prostriedkov medzi Vašimi účtami v Sberbank nebudú vzťahovať žiadne limity – transakčné ani denné. Prostriedky medzi vlastnými účtami si môžete prevádzať neobmedzene.
 • Ak by ste ale naďalej mali záujem o certifikovanie prevodov medzi vlastnými účtami, môžete si overovanie bezpečnostným prvkom opätovne zapnúť v časti Nastavenia > Prístup k účtom > Detaily účtu.

Jednoduché malé platby

 • Posielate často menšie sumy peňazí? Po novom bude možné „malé platby“ až do výšky 250 EUR odosielať bez zadania overovacieho prvku. Limit „malých platieb“ si môžete stanoviť sami. Pre akúkoľvek platbu do limitu od Vás nebudeme vyžadovať zadanie overovacieho prvku.
 • Limit „Mikroplatby“ alebo opätovné zapnutie certifikácie všetkých platieb môžete nastaviť v časti Nastavenia > Prístup k účtom > Detaily účtu.

5.Certifikácia

Zrušenie certifikácie pri vybraných operáciách

 • Aby bolo používanie Online bankingu ešte rýchlejšie a jednoduchšie, zrušili sme povinnosť zadávať overovací prvok (kód z GRID karty, tokenu či SMS) aj pri nasledovných operáciách:
  • zrušenie zatiaľ nerealizovanej platby
  • zrušenie trvalého príkazu
  • zrušenie povolenia na inkaso
  • zmeny na termínovaných vkladoch

Dvojnásobná certifikácia pre firmy

 • Pre firmy pribudne v Online bankingu nová funkcionalita – budú si môcť nastaviť limit transakcie, od ktorého bude potrebné transakciu potvrdiť (certifikovať) druhým používateľom. Transakcie nad stanovený limit tak bude možné realizovať až po potvrdení druhým užívateľom s prístupom k danému účtu. Nastavenie limitu pre dvojnásobnej certifikácie bude prístupné v časti Nastavenia > Prístup k účtom > Detaily účtu.

6.Limity a prístupy

Zrušenie týždenných limitov

 • Rušíme týždenné limity a vaše transakcie sa tak budú riadiť iba obmedzením výšky samotnej transakcie (transakčný limit) a maximálnou výškou transakcií v priebehu jedného dňa (denný limit).
 • Limit individuálnej platby i denný limit si môžete kedykoľvek upraviť v časti Nastavenia > Prístup k účtom > Detaily účtu.

Nastavenie prístupov k účtom

 • Chcete, aby mal k vášmu účtu prístup aj niekto ďalší? Môžete mu nastaviť úroveň prístupu – od plnohodnotného spravovania účtu až po úroveň, kedy druhý používateľ vidí len zostatky na jednotlivých účtoch. Rozšírený popis jednotlivých prístupov:
  • Prístup k zostatkom > dostupné sú len informácie o účte s kontrolou zostatkov na účte
  • Pasívne operácie > dostupné len informácie o účte s kontrolou zostatkov a obratov na účte
  • Aktívne operácie bez certifikácie > len zadávanie platieb, bez uskutočnenia ich realizácie
  • Aktívne operácie s certifikáciou > zadávanie platieb a ich následná realizácia pomocou certifikácie

7. Karty

Prehľad transakcií kreditnou kartou

 • Majitelia kreditných kariet nájdu teraz v Online bankingu okrem informácií o svojej karte (napr. o uhradenej splátke) aj detailný prehľad všetkých transakcií, ktoré kartou realizovali. Pri každej transakcii budú k dispozícii nasledovné údaje:
  • dátum transakcie
  • typ transakcie
  • názov obchodníka resp. poplatku
  • mesto obchodníka
  • suma transakcie v pôvodnej mene*
  • mena transakcie

* v prípade, že transakcia bola vykonaná v inej mene než EUR, po nastavení kurzora myši nad sumu transakcie sa zobrazí aj suma v EUR vrátane kurzu, ktorým bola transakcia prepočítaná

 • Dôležité informácie:
  • prehľad transakcií sa zobrazí len k tým kreditným kartám, ktoré patria majiteľovi účtu
  • v prehľade transakcií sa zobrazia len zúčtované transakcie; to znamená, že transakcia sa v Online bankingu nezobrazí hneď po jej uskutočnení, ale až po riadnom zaúčtovaní
  • zobrazované budú transakcie zaúčtované po 1. júli 2015

Prehľad platobných kariet

 • Po vzore bežných účtov či sporení a vkladov sme pre vás sprehľadnili aj informácie o platobných kartách. Po novom nájdete platobné karty zobrazené v Online bankingu nasledovne:
Prehľad kariet
 • Okrem prehľadnejšieho zobrazenia platobných kariet pribudli aj dve drobné vylepšenia:
  • ak ste majiteľom kreditnej karty, priamo z prehľadu kariet sa dostanete na zoznam transakcií.
  • v prípade, že sa blíži koniec platnosti vašej platobnej karty, mesiac pred uplynutím platnosti na to budete upozornení zvýrazneným dátumom platnosti.

8 Termínované vklady

Otváranie termínovaných vkladov priamo z Online bankingu

 • Zjednodušením prešla aj možnosť otvoriť si nový termínovaný vklad priamo cez Online banking, a to v prehľade Sporení a vkladov po kliknutí na „Nový termínovaný účet“.
 • Zobrazí sa vám zjednodušený formulár, v ktorom stačí zadať účet, z ktorého si želáte prostriedky previesť a sumu. Online banking následne automaticky prepočíta zhodnotenie pre všetky typy viazanosti a už je len na vás vybrať si, aká dĺžka viazanosti vám najviac vyhovuje.
 • Otvorenie termínovaného vkladu

  Ak si želáte, aby sa vaše prostriedky zhodnocovali dlhodobo, môžete si vybrať termínovaný vklad s automatickou obnovou. V prípade tejto voľby sa váš vklad po skončení viazanosti automaticky obnoví na ďalšie obdobie. Nie je tak potrebná žiadna aktivita z vašej strany.